İkili Ağaça Düğüm Ekleme

İkili ağaç veri yapısı düğümlerden oluşur. Her düğümde en fazla iki alt ağaç yer alır.

Düğümler ise üç ayrı elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar ‘SolBağ’, Veri, ‘SağBağ’ olarak adlandırılır. ‘SolBağ’ ve ‘SağBağ’ alanlarının türü bellek adresini gösteren işaretçi tipindedir. Veri alanının türü ise bilinen standart veya özel türlerden birisi veya birkaçı olabilir.

Tekrar eden verilerin önlenmesi amacıyla ikili ağaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda bir düğüm yapısı görülmektedir.

dugum Continue reading

BİYOMETRİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE YÜZ TANIMAYA DAYALI ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ

Özet

Bu çalışmada, çevrimiçi sınavlarda bir başkasının yerine sınava girişin önlenmesi amacıyla yüz tanımayla kimlik tespiti yapan bir uygulama geliştirilmiştir. Öncelikle ad, soyad ve yüz görüntüsü gibi verilerden oluşan kullanıcı bilgisi veri tabanına kaydedilmektedir. Sınav zamanında, kullanıcıdan web kamera yoluyla alınan yüz görüntüsü, veri tabanına daha önceden kaydedilen yüz görüntüsü ile karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma sonucuna göre kişi sınava alınmakta ya da alınmamaktadır. Günümüzde, hemen hemen her bilgisayarda bir web kamera olması, yüz tanımanın en güvenli biyometrik sistemlerinden biri olması ve kullanımı kolay olması nedeniyle bu çalışmada yüz tanıma sistemi kullanılmıştır. Bu çalışmada, otomatik insan yüzü tanımak için Özyüz yöntemi kullanılmış olup oldukça yüksek başarım elde dilmiştir.

Anahtar Kelimeler: biyometrik güvenlik sistemleri, yüz tanıma sistemi, çevrimiçi sınav sistemi Continue reading

OpenCV ile Kovaryans Matrisi Oluşturma

Kovaryans iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiklerini ölçer. Kovaryans matrisi ise matrisin tüm değişkenleri arasındaki kovaryansların bir matris olarak ifade edilmesidir.

Vektörün (Sütun matrisi veya satır matrisi) (i,j) elemanının kovaryansını aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz.
kov-formul
Burada,
bek-deg Continue reading

Java ve OpenCV ile Ortalama Görüntünün Bulunması

Elimizde aşağıdaki iki yüz görüntüsü olsun. Bu yüzlerin ortalama görüntüsünü bulmak isteyelim. Görüntü yüksekliği 112 piksel genişliği ise 92 pikseldir.
12

Yüz görüntüleri Maven projemizde resource klasürünün altında olsun. Bu dosyaların yolunu aşağıdaki şekilde imread fonksiyonuna birinci parametre olarak veriyoruz. ikinci parametre ile de görüntü formatını belirliyoruz. Eğer, sıfır verirsek, görüntü gri seviyede, yani her bir piksel için 0 ile 255 arasında bir değer saklanır. Bir verirsek her bir piksel için BGR sıralamasında üç tane 0-255 arasında değer saklanır. Continue reading

Java ile Veritabanına Görüntü Kaydetmek

Mysql veritabanımızda bulunan tablolarımıza görüntü eklemek için ilgili kolonun veri tipini  BLOB olarak belirliyoruz.

1. Mysql Tablomuzu oluşturuyoruz

İnsan yüzü görüntülerinden oluşan bir tablo oluşturalım. Tablomuzun adı yuz olsun.

CREATE TABLE `zihni`.`yuz` 
( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `goruntu` longblob NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE ) 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

Continue reading