Acrobat Connect Pro’da Web Servis Yoluyla Sanal Sınıf Başlatma

Aşağıdaki kod ile Adobe Connect Pro’da web servis yoluyla kimlik doğrulama gerçekleştirilerek sanal sınıf başlatılmıştır.
Kullanıcı “sanalsinif” isimli sanal sınıfa daha önceden katılımcı, toplantı sahibi veya sunucu olarak tanıtılmış olmalıdır”.

class Connect
{
	var $site_url = "http://connect.site.edu.tr";
	var $cookie;
	var $hata;
 
	private function cookie(){
		$xml = simplexml_load_file($this->site_url."/api/xml?action=common-info");
		$this->cookie = $xml->common->cookie;
	}
 
	public function giris_oturum_id($kul_adi,$kul_sifre){
		$this->hata='';
		$this->cookie();
		$ch = curl_init($this->site_url."/api/xml?action=login&login=$kul_adi&password=$kul_sifre&session=".$this->cookie);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		echo $sonuc = curl_exec($ch);
		if($sonuc === false){
			return false;
		}else{
			if($xml = simplexml_load_string($sonuc)){
				if($xml->status->attributes()->code == 'ok'){
					return $this->cookie;
				}else{
					return false;
				}
			}else{
				$this->hata = "XML dizgesi yüklenemedi.";
				return false;
			}
		}
		curl_close($ch);
		return false;
	}
 
 }
$connect = new Connect();
$connect_oturum_id = $connect->giris_oturum_id($_SESSION['KullaniciAdi'],$sifre);
<a href="http://connect.site.edu.tr/sanalsinif/?session='.$connect_oturum_id.'">Sanal sınıfa gitmek için lütfen tıklayınız.</a>

Acrobat Connect Pro’ya web servis yoluyla giriş yapma ve kullanıcı ekleme

Acrobat Connect Pro’ya web servis yoluyla giriş yapma ve kullanıcı eklemek için php’nin curl kütühanesini kullandım. Aşağıdaki class sadece Connect Proya giriş yapıyor ve kullanıcı ekliyor. Kullanıcı silme, gruplara üye yapma gibi işlemler de eklenebilir. $site_url, $yonetici_adi ve $yonetici_sifre bilgilerini kendi hesap bilgileriniz ile değiştirin.

class Connect
{
	var $site_url = "http://connect.site.edu.tr";
	var $yonetici_adi = "kullanıcı adı";
	var $yonetici_sifre = "şifre";
	var $cookie;
	var $hata;
	var $kul_id;
	var $kul_adi;
	var $kul_soyadi;
	var $kul_parola;
	var $kul_eposta;
	var $kul_TC_kimlik_no;
	var $kul_bolum_id;
	var $grup_id;
	var $principal_id;
	var $mesaj;
 
	private function cookie(){
		$xml = simplexml_load_file($this->site_url."/api/xml?action=common-info");
		$this->cookie = $xml->common->cookie;
	}
 
	public function giris(){
		$this->hata='';
		$this->cookie();
		$ch = curl_init($this->site_url."/api/xml?action=login&login=$this->yonetici_adi&password=$this->yonetici_sifre&session=".$this->cookie);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		$sonuc = curl_exec($ch);
		if($sonuc === false){
			$this->hata = curl_error($ch);
			return false;
		}else{
			if($xml = simplexml_load_string($sonuc)){
				if($xml->status->attributes()->code != 'ok'){
					$this->hata = "Giriş başarısız!";
					return false;
				}
			}else{
				$this->hata = "XML dizgesi yüklenemedi.";
				return false;
			}
		}
		curl_close($ch);
		return true;
	}
 
	public function kul_yarat($kul_id){
		$this->hata='';
		$this->kul_id = $kul_id;
		$this->kul_bilgi($this->kul_id);
		$ch = curl_init($this->site_url."/api/xml?action=principal-update&first-name=$this->kul_adi&last-name=$this->kul_soyadi&login=$this->kul_TC_kimlik_no&password=$this->kul_parola&type=user&send-email=false&has-children=0&email=$this->kul_eposta&session=".$this->cookie);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		$sonuc = curl_exec($ch);
		if($sonuc === false){
			$this->hata =  curl_error($ch);
			return false;
		}else{
			if($xml = simplexml_load_string($sonuc)){
				if($xml->status->attributes()->code == 'ok'){
				}elseif($xml->status->attributes()->code == 'invalid'){
					if($xml->status->invalid->attributes()->subcode == 'duplicate'){
						$this->hata = "Bu kullanıcı adı sisteme girilmiş";
						return false;
					}else{
						$this->hata = "Kullanıcı eklenemedi!";
						return false;
					}
				}else{
					$this->hata = "Kullanıcı eklenemedi!";
				}
			}else{
				$this->hata = "XML dizgesi yüklenemedi.";
				return false;
			}
		}
		curl_close($ch);
		return true;
	}
 
	private function kul_bilgi(){
		global $db;
		$kul = $db->satir("select * from kullanici where ID='$this->kul_id'");
		$this->kul_adi = $kul->Ad;
		$this->kul_soyadi = $kul->Soyad;
		$this->kul_parola = '123456';
		$this->kul_eposta = $kul->ePosta;
		$this->kul_TC_kimlik_no = $kul->TCKimlikNo;
		$this->kul_bolum_id = $kul->BolumID;
	}
}
 
$connect = new Connect();
if($connect->giris() === false){
	echo $connect->hata;
}else{
$connect->kul_yarat(1002)
}