İkili Ağaça Düğüm Ekleme

İkili ağaç veri yapısı düğümlerden oluşur. Her düğümde en fazla iki alt ağaç yer alır.

Düğümler ise üç ayrı elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar ‘SolBağ’, Veri, ‘SağBağ’ olarak adlandırılır. ‘SolBağ’ ve ‘SağBağ’ alanlarının türü bellek adresini gösteren işaretçi tipindedir. Veri alanının türü ise bilinen standart veya özel türlerden birisi veya birkaçı olabilir.

Tekrar eden verilerin önlenmesi amacıyla ikili ağaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda bir düğüm yapısı görülmektedir.

dugum Continue reading