in Java

GridLayout Manager Sınıfı ve Kullanımı

GridLayout konuşlandırıcısı (Manager), taşıyıcı kabı (Container) eşit hücrelere ayırır. Her hücreye tek bir bileşen (Component) koyulabilir. Bileşenlerin büyüklükleri hücre büyüklüğüne göre ayarlanır. Bileşenler, sol-üsten başlayarak sırayla hücrelere yerleştirilir.

gridlayout

Şekil: Beş bileşenin 2 satır ve 3 sütundan oluşan GridLayout’a yerleşimi.

package zk.oop.konuslandirici;
 
import java.awt.Frame;
import java.awt.GridLayout;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
 
public class GridLayoutDemo extends Frame {
 
	public GridLayoutDemo(){
		add(new JLabel("Kullanıcı adı:"));
		add(new JTextField(20));
		add(new JLabel("Şifre:"));
		add(new JTextField(20));
		add(new JButton("Giriş"));
		setLayout (new GridLayout(3,2));  
		setSize(400,400);  
		setVisible(true);
		pack();		
	}
 
	public static void main(String[] args) {
		new GridLayoutDemo();
	}
 
}
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment