in Java

JDialog Sınıfı ve Kullanımı

Window sınıfının alt sınıfıdır. Yani, bir taşıyıcı kaptır (Container).

Bir diyalog penceresi yaratmak için kullanılır. Bu penceresi kullanıcı ile etkileşime girer. Ondan girdi alır veya ona özel bilgiler verir.

Bu taşıyıcı kap için varsayılan konuşlandırıcı (Layout Manager) BorderLayout’tur.

package kap;
 
import java.awt.FlowLayout;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
 
public class DiyalogDemo extends JFrame {
 
	public DiyalogDemo() {
    setTitle("Ana Pencere Başlığı");
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
		JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
		//Üç parametreli JDialog kurucusu, ilki diyalog panceresinin sahibini belirtir.
		//İkincisi parametre ile diyalog başlığı belirlenir.
        //Üçüncü parametre boolean bir değerdir, true olduğunda diyalog penceresi kapatılmadan ana pencerede bir işlem yapılamaz.
		JDialog diyalog = new JDialog(this,"JDialog Örneği",true);
		diyalog.setSize(400,400);
		//konuşlandırıcıyı belirliyoruz.
		diyalog.setLayout(new FlowLayout());
		diyalog.add(new JButton("Düğme"));
		diyalog.add(new JLabel("Eiket"));
		diyalog.add(new JTextField(20));
 
    setSize(400,400);
    setVisible(true);	
    //JFrame gibi JDialog penceresi de vaysayılan olarak görünmezdir,
    //bu yüzden görünür yapmak gerekir.
    diyalog.setVisible(true);
	}
 
	public static void main(String[] args) {
		new DiyalogDemo();
	}
 
}

jdiyalog

Yukarıdaki programın ekran görüntüsü.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment