in Javascript

innerHTML Özelliği

Sözdizimi:

var hamHTML = eleman.innerHTML;
eleman.innerHTML = hamHTML;

Eleman içeriğini -varsa alt elemanları da- biçimlendirilmemiş(ham) html olarak getirir veya belirler.

1
2
3
4
5
6
7
8
<div id="myDiv"><p>içerik</p>
<p>paragraf metin</p>
</div>
 
//myDiv elemanın içeriği:
document.getElementById("myDiv").innerHTML;
 
// Çıktı "<p>içerik</p><p>paragraf metin</p>"
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment

  1. Biraz daha açıklama yapabilir misiniz? Basitleştirin lütfen kelimelerinizi. Anlamakta zorlanıyorum. Şimdiden çok teşekkürler…