JDialog Sınıfı ve Kullanımı

Window sınıfının alt sınıfıdır. Yani, bir taşıyıcı kaptır (Container).

Bir diyalog penceresi yaratmak için kullanılır. Bu penceresi kullanıcı ile etkileşime girer. Ondan girdi alır veya ona özel bilgiler verir.
Continue reading

GridLayout Manager Sınıfı ve Kullanımı

GridLayout konuşlandırıcısı (Manager), taşıyıcı kabı (Container) eşit hücrelere ayırır. Her hücreye tek bir bileşen (Component) koyulabilir. Bileşenlerin büyüklükleri hücre büyüklüğüne göre ayarlanır. Bileşenler, sol-üsten başlayarak sırayla hücrelere yerleştirilir.
Continue reading

Windows’ta PATH ve CLASSPATH Çevre Değişkenlerini Ayarlama

PATH

Bu değişken ile işletim sistemine,java.exe, javac.exe gibi JDK araçlarının bulunduğu dizinin yolunu veriyoruz. Eğer bunu yapmazsak her seferinde bu araçların tam yolunu girmemiz gerekir.

Örneğin, c:\zk\src\MerhabaDunya.java programımızı derlemek isteyelim. Eğer, javac.exe derleyicisinin yolunu Windows işletim sistemine birdirmemişsek, bu programı derlemek için aşağıdaki komutu kullanmamız gerekir. (javac.exe programının C:\glassfish4\jdk7\bin\ dizininde olduğunu varsayalım)
Continue reading

Görüntü Örnekleme ve Nicemleme

Görüntüleri elde etmek için çok sayıda yol olduğunu görüyoruz, fakat bizim amacımız hepsinde aynı : algılanan veriden sayısal görüntüleri üretmek. Çoğu algılayıcının çıktısı genliği ve uzamsal davranışı algılanan fiziksel olayla bağlantılı sürekli bir gerilim dalga biçimi  şeklindedir. Sayısal görüntü oluşturmak için algılanmış sürekli veriyi sayısal forma dönüştürmeliyiz. Bu durum iki süreci içermektedir: örnekleme ve nicemleme.

1.1 Örnekleme ve Nicemlemede Temel Kavramlar

sekil-2-16

Örnekleme ve nicemlemenin arkasındaki temel fikir Şekil 2.16’da gösterilmiştir. Şekil 2.16(a) sayısal forma dönüştürmek istediğimiz sürekli bir f görüntüsünü göstermektedir. Bir görüntü x ve y koordinatlarına ve de genliğe göre sürekli olabilir. Görüntüyü sayısal biçime dönüştürmek için, hem koordinatlarda hem de genlikte örneklemeliyiz. Koordinat değerlerini sayısallaştırmak örnekleme olarak adlandırılır. Genlik değerlerini sayısallaştırmak nicemleme olarak adlandırılır. Şekil 2.16(b)’deki tek boyutlu fonksiyon, sürekli görüntünün genlik değerlerinin (yeğinlik seviyeleri)  Şekil 2.16(a)’daki AB doğru parçası boyunca çizimidir. Rastgele değişimler görüntü gürültüsünden kaynaklanmaktadır.  Bu fonksiyonu örneklemek için, Şekil 2.16(c)’de göründüğü gibi AB doğrusu boyunca eşit aralıklı örnekler alırız. Her bir örneğin uzamsal yeri şeklin alt kısmındaki dikey bir kontrol işareti ile gösterilmektedir. Örnekler fonksiyonun üzerine oturtulmuş küçük beyaz kareler olarak gösterilmiştir. Bu kesikli yerlerin kümesi örneklenmiş fonksiyonu verir. Fakat, örneklerin değeri hala (dikey olarak) sürekli bir yeğinlik değerleri kümesi boyunca uzanmaktadır. Sayısal bir fonksiyon oluşturmak için, yeğinlik değerleri de kesikli niceliklere dönüştürülmelidir (nicemleme). Şekil 2.16(c)’nin sağ tarafı siyahtan beyaza uzanan  sekiz kesikli aralığa bölünmüş yeğinlik ölçeğini göstermektedir. Dikey kontrol işaretleri sekiz yeğinlik seviyesinin her birine atanmış belirli bir değeri göstermektedir. Sürekli yeğinlik seviyeleri her bir örneğe sekiz değerden birini atayarak nicemlenir. Atama dikey kontrol işaretlerine bir örneğin dikey yakınlığı göz önüne alınarak yapılır. Örnekleme ve nicemlemeden ortaya çıkan sayısal örnekler Şekil 2.16(d)’de gösterilmektedir. Görüntünün tepesinden başlayarak bu işlemi satır satır uygulamak iki boyutlu sayısal bir görüntü oluşturacaktır. Kullanılan kesikli seviye sayısına ek olarak, Şekil 2.16’da kastedilen, nicemlemede elde edilen doğruluğun örneklenmiş sinyalin gürültü içeriğine yüksek derecede bağlı olduğudur.

Biraz önce tanımlanan şekildeki örnekleme genliğin yanında her iki koordinat yönünde de sürekli bir görüntüye sahip olduğumuzu varsaymaktadır. Pratikte, örnekleme metodu görüntüyü üretmek için kullanılan algılayıcı düzenlemesiyle belirlenir. Bir algılama dizilimi görüntü elde etmek için kullanıldığında, hareket yoktur, ve dizideki algılayıcıların sayısı her iki yönde örneklemenin limitlerini belirler. Algılayıcı çıktılarının nicemlenmesi önceki gibidir.  Şekil 2.17(a) bir dizi algılayıcısının düzlemine izdüşümlenmiş bir sürekli görüntüyü göstermektedir. Şekil 2.17(b) örnekleme ve nicemlemeden sonraki görüntüyü göstermektedir. Çaıkça görülüyor ki, bir sayısal görüntünün kalitesi büyük ölçüde örneklerin sayısı ve örnekleme ve nicemlemede kullanılan kesikli yeğinlik seviyeleri tarafından belirlenir.

sekil-2-17

Kaynakça

GONZALES, Rafael C., WOODS, Richard E., Sayısal Görüntü İşleme, Ankara, Palme Yayıncılık, 3.Baskıdan Çeviri, 2014