in PHP

strpos() Fonksiyonu

Sözdizimi:

int strpos(string samanlik, string igne, int[oteleme] );

igne parametresi ile verilen stringi samanlık içinde arar ve bulduğu ilk konumun endeksini döndürür. Aranan karakter bulunamazsa false döndürür.

oteleme parametresiyle aramaya başlamak için bir nokta belirlenebilir.

Örnek:

<?php
$samanlik = ‘Hello World’;
$igne = ‘o’;
$konum = strpos($samanlik, $igne);
if($konum === false){
print “‘$samanlik’ stringinde ‘$igne’ stringi bulunamadi!”;
}
else{
echo “‘$samanlik’ stringinde ‘$igne’ stringi bulundu.”;
echo ” bulunan konum: $konum”;
}
?>

Çıktı:

‘Hello World’ stringinde ‘o’ stringi bulundu. bulunan konum: 4

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment

  1. güzel akılda kalıcı bir örnek teşekkürler…