in PHP

time() İşlevi

Sözdizimi:

int time ( void )

1 Ocak 1970 00:00:00 GMT’den itibaren geçen zamanı saniye cinsinden ifade eder.

Örnek:

1
2
3
4
5
6
7
<?php
// 1 hafta = 7 gün * 24 saat * 60 dakika * 60saniye
$gelecekHafta = time() + (7 * 24 * 60 * 60);
echo 'Şimdi: '. date('Y-m-d') ."\n";
echo '<br>';
echo 'Gelecek Hafta: '. date('Y-m-d', $gelecekHafta) ."\n";
?>

Çıktı:
Şimdi: 2007-12-21
Gelecek Hafta: 2007-12-28

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment

  • Related Content by Tag