addslashes() İşlevi

Sözdizimi:

string addslashes (string str)

Aşağıdaki karakterlerin önüne ters eğik çizgi ekler.

Tek tırnak (‘)
Çift tırnak (“)
Ters eğik çizgi (\)
NUL

Bu karakterler veritabanları tarafından kontrol karakteri olarak yorumlanabilirler, addslashes fonksiyonu ile bunların gerçek bir karakter olarak yorumlanmasını sağlarız.

Örnek:

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$str = "Türkiye'nin kurucusu Atatürk'tür";
print addslashes($str);
?>
 
Çıktı:
Türkiye\'nin kurucusu Atatürk\'tür