appendChild() Metodu

Sözdizimi:

element.appendChild(child);

Düğümün en sonuna yeni bir düğüm ekler.

element : üst(parent) elementin adıdır.
child : eklenecek elementin adıdır.

Aşağıdaki gibi bir belgemiz olsun.
<html>
<head>
</head>
<body>
<div id=”myDiv”>
<span>Faust</span><br />
<span>Vadideki Zambak</span> <br />
</div>
</body>
</html>

myDiv etiketinin içine span etiketini ekleyen ve içeriğini “Şu çılgın Türkler” yapan kod.

<script type="text/javascript">
var x = document.getElementById("myDiv");
// yeni bir span etiketi yaratıyoruz
var yeniSpan = document.createElement("span");
// içeriğini Şu çılgın Türkler verisi ile dolduruyoruz
var yeniSpanText = document.createTextNode("Şu çılgın Türkler");
yeniSpan.appendChild(yeniSpanText);
// myDiv etiketinin en sonuna ekliyoruz
x.appendChild(yeniSpan);
</script>