Array Nesnesi

Dizi Tanımlama

Dizileri değişkenler kümesi şeklinde tanımlayabiliriz, aynı isim altında saklanan değerleri ifade ederler. Dizileri tanimlamak için aşağıdaki üç yoldan birini kullanabiliriz.
1.Yol
var myBook=new Array()
myBook[0]=”Dunyadaki en buyuk satici”
myBook[1]=”Dusun ve Zengin Ol”
myBook[2]=”Simyaci”
2.Yol
var myBook=new Array(”Dunyadaki en buyuk satici”, “Dusun ve Zengin Ol”, “Simyaci”)
3.Yol
var myBook=[”Dunyadaki en buyuk satici”, “Dusun ve Zengin Ol”, “Simyaci”]