array_push() Fonksiyonu

Sözdizimi:

int array_push ( array &$array , mixed $var [, mixed $… ]

Dizinin en sonuna yeni bir eleman ekler. Dizinin eleman sayısını döndürür.

Örnek:

10’dan bire doğru inen bir dizi yaratalım.

<?php
$sayilar = array();
for($i=10 ; $i > 0 ; $i–)
array_push($sayilar,$i);
print_r($sayilar);
?>

Çıktı:

Array ( [0] => 10 [1] => 9 [2] => 8 [3] => 7 [4] => 6 [5] => 5 [6] => 4 [7] => 3 [8] => 2 [9] => 1 )