in_array() ve array_search() işlevleri

in_array() :

1
bool in_array  ($igne  , array $samanlik )

igne değerini samanlik dizisinde arar, bulursa TRUE bulamazsa FALSE döndürür.

1
2
3
4
5
6
7
8
$renkler = array("Mavi", "Yeşil", "Turuncu", "Kırmızı");
if (in_array("Yeşil", $renkler)) {
echo "Dizide 'Yeşil' değeri var";
}
else
{
echo "Dizide 'Yeşil' değeri yok";
}

array_search() :

1
mixed array_search  ($igne  , array $samanlik )

in_array gibi çalışır, aranan değer dizede bulunursa TRUE yerine bulunan elemanın anahtarını döndürür, bulamazsa yine FALSE döndürür.

1
2
3
4
$renkler = array(0 => 'Mavi', 1 => 'Yeşil', 2 => 'Turuncu', 3 => 'Kırmızı');
 
$anahtar = array_search('Yeşil', $renkler); // $anahtar = 2;
$anahtar = array_search('Kırmızı', $renkler);   // $anahtar = 3;

array_search() İşlevi

Sözdizimi:

mixed array_search ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict ] )

$needle parametresi ile verilen değeri dizi içinde arar ve bulduğu elemanın indeksini döndürür. Bulamazsa false döndürür.

Örnek:

1
2
3
4
5
<?php
$renkler = array(0 => 'mavi', 1 => 'kırmızı', 2 => 'yeşil', 3 => 'kırmızı');
$anahtar = array_search('kırmızı', $renkler); // $anahtar = 1;
$anahtar = array_search('yeşil', $renkler); // $anahtar = 2;
?>