basename() Fonksiyonu

Sözdizimi:

string basename ( string $path [, string $suffix ] )

$path parametresi ile verilen adresteki dosya adını döndürür.

Örnek:

<?php
$yol = “/home/httpd/html/index.php”;
$dosyaAdi = basename($yol); // Çıktı: “index.php”
$dosyaAdi = basename($yol, “.php”); // Çıktı: “index”
?>