charAt() Metodu

Sözdizimi:

stringObject.charAt(index)

index” ile belirttiğimiz pozisyondaki karakteri verir.

Aşağıdaki örnekte kitabinAdi.charAt(1) bize ‘a’ degerini verir.

1
2
3
4
5
<script type=”text/javascript”>
var kitabinAdi=”Vadideki Zambak”
document.write(kitabinAdi.charAt(1))
// Çıktı:a
</script>