childNodes Özelliği

Sözdizimi:
var nodeList = elementNodeReference.childNodes

Bir düğümün içindeki alt düğümlere ulaşmak için kullanılır.

Aşağıdaki gibi bir belgemiz olsun.

<html>
<head>
</head>
<body>
<div id=”myDiv”>
<a href=”http://www.norahjones.com”>Norah Jones</a>
<a href=”http://www.lizzwright.com”>Lizz Wright</a>
</div>
</body>
</html>

myDiv tagındaki alt düğüm içeriklerini yazdıran kod

<script type=”text/javascript”>
// div etiketinin içindeki elemetleri çekiyoruz
var nodeList = document.getElementById(‘myDiv’).childNodes;
for(i=0; i < nodeList.length; i++)
{
// alt düğümü varsa
if(nodeList[i].hasChildNodes()){
//element içeriğini yazdırıyoruz
document.write(nodeList[i]);
document.write(“<br />”);
}
}
</script>

http://www.norahjones.com/
http://www.lizzwright.com/