createElement() Metodu

Sözdizimi:

yeniElementAdi = document.createElement(etiketAdi);

Yeni bir element düğümü yaratmak için kullanılır.

yeniElementAdi: Yaratılacak elementin adıdır.

Aşağıdaki gibi bir belgemiz olsun.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
<html>
<head>
</head>
<body>
<div>
<ol id="myOi">
<li>Faust</li>
<li>Vadideki zambak</li>
</ol>
 
</div>
</body>
</html>

Sıralı liste etiketimize bir element daha ekleyen kod aşağıdaki gibi olur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<script type="text/javascript">
var x = document.getElementById("myOi");
var yeniElement = document.createElement("li");
x.appendChild(yeniElement);
</script>
 
 
Çıktı:
 
1.   Faust
2.   Vadideki zambak
3.