ereg() Fonksiyonu

Sözdizimi:

int ereg ( string kalip, string aranacak_string, array [eslesmeler] )

kalip parametresi ile verilen kurallı ifadeyi aranacak_string stringinde arar.
Bulunan eşleşmeleri eslesmeler dizisine doldurur.

Örnek:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<?php
$aranacak_string = "Gelmiş geçmiş en büyük lider Atatürk'tür. ";
$kalip = "Atatürk";
if(ereg($kalip,$aranacak_string,$eslesmeler))
{
print "Eşleşme bulundu:";
print $eslesmeler[0];
}
else
{
print "Eşleşme bulunamadı.";
}
?>
 
Çıktı:
Eşleşme bulundu:Atatürk