getAttribute() Metodu

Sözdizimi:

nitelikDegeri = eleman.getAttribute(nitelikAdi)

nitelikAdi parametresi ile verilen niteligin değerini döndürür.

Aşağıdaki gibi bir belgemiz olsun.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="myDiv" align="left" >
 
</div>
</body>
</html>

myDiv elemanının, align niteliğinin degerini yazdıran kod:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<script type="text/javascript">
var div1 = document.getElementById("myDiv");
var align = div1.getAttribute("align");
document.write(align);
</script>
 
Çıktı:
 
left