getDate() Metodu

Sözdizimi:

getDate();

Ay’ın gününü döndürür.

Aşağıdaki örnek geçerli ayın gününü ekrana yazar.

<script type=”text/javascript”>
var tarihNesnesi = new Date();
var gun = tarihNesnesi.getDate();
document.write(gun);
</script>

Çıktı:
14