htmlspecialchars() Fonksiyonu

Sözdizimi:

string htmlspecialchars ( string $string [, int $quote_style [, string $charset [, bool $double_encode ]]] )

Html’deki bazı ön tanımlı karakterleri html entity’lerine dönüştürür.

Ön tanımlı karakterler ve html entity’leri aşağıdaki gibidir.

  • & (ampersand) işareti & olur.
  • ” (çift tırnak) işareti " olur.
  • ‘ (tek tırnak) işareti ' olur.
  • < (küçüktür) işareti &lt; olur.
  • > (büyüktür) işareti &gt; olur.
  • ENT_COMPAT – Default. Sadece çift tırnaklar dönüştürülür.
  • ENT_QUOTES – Tek ve çift tırnaklar dönüştürülür.
  • ENT_NOQUOTES – Tırnak karakterleri dönüştürülmez.

Örnek:

1
2
3
4
<?php
$str = "Leyla & 'Mecnun'";
print htmlspecialchars($str,ENT_QUOTES);
?>

Çıktı:
Leyla &amp; &#039;Mecnun&#039;