indexOf() Metodu

Sözdizimi

stringObject.indexOf(searchvalue,[fromindex])

“searchvalue” ile belirtilen karakterin string içinde geçtigi ilk konumun endeksini verir.

Aranan karakter bulunamazsa -1 döndürür.

<script type=”text/javascript”>
var str=”vadideki zambak”
document.write(str.indexOf(”z”))
//Çıktı:9
document.write(str.indexOf(”t”))
//Çıktı:-1
</script>