isFinite() Fonksiyonu

Sözdizimi

isFinite(number)

Number parametresi ile verilen değerin sonlu bir sayı olup olmadığını kontrol eder.Boolean değeri döndürür.
<script type=”text/javascript”>
document.write(isFinite(457)+ “<br />”)// Çıktı:true
document.write(isFinite(5-7)+ “<br />”)// Çıktı:true
document.write(isFinite(0)+ “<br />”)// Çıktı:true
document.write(isFinite(20/0)+ “<br />”)// Çıktı:false
document.write(isFinite(”Hello”)+ “<br />”)// Çıktı:false
document.write(isFinite(”2005/12/12″)+ “<br />”)// Çıktı:false
</script>