isNaN() Fonksiyonu

Sözdizimi:

isNan(testValue)

testValue parametresi ile verilen değerin bir sayı olup olmadığını kontrol eder.
Boolean değeri döndürür.
Parametre olarak verilen ifade bir sayı ise false döner. Sayı değilse true döner.
Örnek:
<script type=”text/javascript”>
document.write(isNan(457)+ “<br />”)// Çıktı:false
document.write(isNan(5-7)+ “<br />”)// Çıktı:false
document.write(isNan(0)+ “<br />”)// Çıktı:false
document.write(isNan(”Hello”)+ “<br />”)// Çıktı:true
document.write(isNan(”2005/12/12″)+ “<br />”)// Çıktı:true;
</script>