BİYOMETRİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE YÜZ TANIMAYA DAYALI ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ

Özet

Bu çalışmada, çevrimiçi sınavlarda bir başkasının yerine sınava girişin önlenmesi amacıyla yüz tanımayla kimlik tespiti yapan bir uygulama geliştirilmiştir. Öncelikle ad, soyad ve yüz görüntüsü gibi verilerden oluşan kullanıcı bilgisi veri tabanına kaydedilmektedir. Sınav zamanında, kullanıcıdan web kamera yoluyla alınan yüz görüntüsü, veri tabanına daha önceden kaydedilen yüz görüntüsü ile karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma sonucuna göre kişi sınava alınmakta ya da alınmamaktadır. Günümüzde, hemen hemen her bilgisayarda bir web kamera olması, yüz tanımanın en güvenli biyometrik sistemlerinden biri olması ve kullanımı kolay olması nedeniyle bu çalışmada yüz tanıma sistemi kullanılmıştır. Bu çalışmada, otomatik insan yüzü tanımak için Özyüz yöntemi kullanılmış olup oldukça yüksek başarım elde dilmiştir.

Anahtar Kelimeler: biyometrik güvenlik sistemleri, yüz tanıma sistemi, çevrimiçi sınav sistemi Continue reading

OpenCV ile Kovaryans Matrisi Oluşturma

Kovaryans iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiklerini ölçer. Kovaryans matrisi ise matrisin tüm değişkenleri arasındaki kovaryansların bir matris olarak ifade edilmesidir.

Vektörün (Sütun matrisi veya satır matrisi) (i,j) elemanının kovaryansını aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz.
kov-formul
Burada,
bek-deg Continue reading

Java ve OpenCV ile Ortalama Görüntünün Bulunması

Elimizde aşağıdaki iki yüz görüntüsü olsun. Bu yüzlerin ortalama görüntüsünü bulmak isteyelim. Görüntü yüksekliği 112 piksel genişliği ise 92 pikseldir.
12

Yüz görüntüleri Maven projemizde resource klasürünün altında olsun. Bu dosyaların yolunu aşağıdaki şekilde imread fonksiyonuna birinci parametre olarak veriyoruz. ikinci parametre ile de görüntü formatını belirliyoruz. Eğer, sıfır verirsek, görüntü gri seviyede, yani her bir piksel için 0 ile 255 arasında bir değer saklanır. Bir verirsek her bir piksel için BGR sıralamasında üç tane 0-255 arasında değer saklanır. Continue reading

Windows’ta PATH ve CLASSPATH Çevre Değişkenlerini Ayarlama

PATH

Bu değişken ile işletim sistemine,java.exe, javac.exe gibi JDK araçlarının bulunduğu dizinin yolunu veriyoruz. Eğer bunu yapmazsak her seferinde bu araçların tam yolunu girmemiz gerekir.

Örneğin, c:\zk\src\MerhabaDunya.java programımızı derlemek isteyelim. Eğer, javac.exe derleyicisinin yolunu Windows işletim sistemine birdirmemişsek, bu programı derlemek için aşağıdaki komutu kullanmamız gerekir. (javac.exe programının C:\glassfish4\jdk7\bin\ dizininde olduğunu varsayalım)
Continue reading