match() Metodu

Sözdizimi:

match(regExp);

Karakter dizisi içinde regExp parametrei ile verilen eşleşmeyi arar. Bulursa bir dizi değişken döndürür, bulamazsa null döndürür.

“Sakla samani gelir zamani” karakter dizisindeki “sa” lari bulmak isteyelim.
<script type=”text/javascript”>
var str = “Sakla samani gelir zamani”;
// “g” bayrağı ile stringin tamamında arıyoruz.
// “i” bayragi ile büyük-küçük harf ayrımı yapmiyoruz.
var kalip = /sa/gi;
var result = str.match(kalip);
document.write(result);
</script>

Çıktı:

Sa,sa