Java ile Veritabanına Görüntü Kaydetmek

Mysql veritabanımızda bulunan tablolarımıza görüntü eklemek için ilgili kolonun veri tipini  BLOB olarak belirliyoruz.

1. Mysql Tablomuzu oluşturuyoruz

İnsan yüzü görüntülerinden oluşan bir tablo oluşturalım. Tablomuzun adı yuz olsun.

CREATE TABLE `zihni`.`yuz` 
( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `goruntu` longblob NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE ) 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

Continue reading

Mysql Root Şifresini Değiştirme

mysql root şifresini unutmuş olabiliriz, veya değiştirmek isyebiliriz. Bunun için *nix sistemlerde root olarak giriş yaptıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli.

/usr/bin/mysqladmin -u root -p password 'new-password'

Too many connections hatası

Mysql servera yapılan bağlantı sınırı sayısı  aşıldığında  “Too many connections” hatasını alırız. Öncelikle betiklerimizde açtığımız bağlantıların işimiz bittiğinde kapatıldığından emin olmalıyız.  Yani betiklerimiz en altında mysql_close() ile açtığımız bağlantıları kapatmalıyız. Eğer hala Bu hatayı alıyorsak windows sistemlerde my.ini, linux sistemlerdeki my.cnf dosyasında bulunan max_connections değişkeninin değerini yükseltabiliriz. Bu değerin gereğinde fazla artırılması sistem performansını düşereceğinden ihtiyaca göre yükseltilmelidir.  Varsayılan olarak bağlantı sınırı sayısı 100 dür. Aşağıdaki gibi arttırabiliriz.

max_connections = 150