nodeType Özelliği

Sözdizimi:

type = node.nodeType
Bir düğümün türünü gösterir. Aşağıdaki değerlerden birini döndürür.

 • Node.ELEMENT_NODE == 1
 • Node.ATTRIBUTE_NODE == 2
 • Node.TEXT_NODE == 3
 • Node.CDATA_SECTION_NODE == 4
 • Node.ENTITY_REFERENCE_NODE == 5
 • Node.ENTITY_NODE == 6
 • Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE == 7
 • Node.COMMENT_NODE == 8
 • Node.DOCUMENT_NODE == 9
 • Node.DOCUMENT_TYPE_NODE == 10
 • Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE == 11
 • Node.NOTATION_NODE == 12

Aşağıdaki gibi bir belgemiz olsun.

<html>
<head>
</head>
<body>
<div id=”myDiv”>
<a href=”http://www.norajones.com”>Norah Jones</a>
<a href=”http://www.braziliangirls.com”>Brazilian girls</a>
<a href=”http://www.lizzright.com”>Lizz Wright</a>
</div>
</body>
</html>

<script type=”text/javascript”>
// div etiketinin içindeki ilk a nodu çekiyoruz
var nodeElement = document.getElementById(‘myDiv’).getElementsByTagName(‘a’)[0];
// türünü yazdırıyoruz
document.write(nodeElement.nodeType);
document.write(nodeText.nodeValue);
document.write(nodeElement.nodeName);
document.write(“<br />”);
// ilk a düğümünün alt düğümünü çekiyoruz.
var nodeText = document.getElementById(‘myDiv’).getElementsByTagName(‘a’)[0].childNodes[0];
// türünü yazdırıyoruz
document.write(nodeText.nodeType);
document.write(nodeText.nodeValue);
</script>

Çıktı:

1
3