random() Metodu

Sözdizimi:

var rasgeleSayı = Math.random()

0 ile 1(0 dahil, 1 hariç) arasında rastgele sayı döndürür.

<script type=”text/javascript”>
var rs = Math.random();
document.write(rs)
</script>

Çıktı:
0.7668712330013602