RemoveChild() Metodu

Sözdizimi:

element.removeChild(child);

Çocuk düğümü siler.

element : Üst(parent) düğümün adıdır.
child : Silinecek olan çocuk düğümün adıdır.

düğüm başarıyla silinirse düğüm adını döndürür, başarısız olursa NULL döndürür.

Aşağıdaki gibi bir belgemiz olsun.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="myDiv">
<span id="span1">Faust</span><br />
<span id="span2">Vadideki Zambak</span> <br />
</div>
</body>
</html>

span1 id’li düğümü silen kod:

1
2
3
4
5
var element = document.getElementById("myDiv");
// FF için span1 id li düğümü siliyoruz.
element.removeChild(element.childNodes[1]);
// IE için span1 id li düğümü siliyoruz.
element.removeChild(element.childNodes[0]);