replace() Metodu

Sözdizimi:

stringObject.replace(arananString,yeniString)

string içinde arananString parametresi ile verilen eşleşmeyi arar ve buldugu eşleşmeyi yeniString parametresi ile degiştirir.

“Vadideki Zambak” karakter dizisindeki “Zambak” stringini bulan ve bunu “Kadın” ile degistiren kod

<script type=”text/javascript”>
var str = “Vadideki Zambak”
regEx = /Zambak/;
var yeniStr = str.replace(regEx,”Kadın”);
document.write(yeniStr);
</script>

Çıktı:
Vadideki Kadın