ERROR 1130: Host is not allowed to connect to this MySQL server

Uzaktaki bir bilgisayarda bulunan Mysql Sunucusuna bağlanmak isteğinizde başlıktaki hata mesajını alıyorsanız, Mysql sunucu uzak erişime kapalıdır demektir.

Uzaktaki sunucunun ip adresi 10.1.1.166 olsun. root kullanıcısıyla mysql sunucuya bağlanmak isteyelim.

#mysql –h 10.1.1.166 –u root –p

Aşağıdakine benzer bir hata mesajı alırız.

ERROR 1130: Host ‘10.1.1.2’ is not allowed to connect to this MySQL server

Buradaki “10.1.1.2” bağlanmak istediğimiz bilgisayarın ip adresidir. root kullanıcısına ‘10.1.1.2’ nolu makinadan uzaktaki mysql sunucuya bağlanma izni vermek için mysql konsoluna giriş yapıyoruz

#mysql -u root -p
password:

mysql komut satırında iken aşağıdaki komutları veriyoruz.

mysql> use mysql
mysql> grant all on *.* to root@'110.1.1.2' identified by 'root-şifreniz';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Mysql Root Şifresini Değiştirme

mysql root şifresini unutmuş olabiliriz, veya değiştirmek isyebiliriz. Bunun için *nix sistemlerde root olarak giriş yaptıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli.

/usr/bin/mysqladmin -u root -p password 'new-password'