setDate() Metodu

Sözdizimi:

setDate();

Sayısal olarak günü ayarlar.

Aşağıdaki örnek geçerli ayın gününü 15 olarak ayarlar.

<script type=”text/javascript”>
var tarihNesnesi = new Date();
//15 ine set ediyoruz.
var t = tarihNesnesi.setDate(15);
// günü yazdiriyoruz
document.write(tarihNesnesi.getDate());
</script>

Çıktı:
15