setTimeout() Metodu

setTimeout(ifadeler, delaytime)

delaytime parametresinde verilen süre kadar bekledikten sonra, “ifadeler” ile belirtilen işlemler yapılır.

Aşağıdaki örnekte, başlat buttonuna tıklandığında metin kutusuna yazı 3 saniye sonra gelmektedir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<script type="text/javascript">
<!--
function timeOut(){
         document.getElementById('myText').value='';
         setTimeout("document.getElementById('myText').value='Üc saniyede geldim'",3000)
}
// -->
</script>
<input id="”myText”" name="”myText”" size="”30″/" type="”text”" />
<input id="”myButton”" onclick="”timeOut()”" name="”myButton”" type="”button”" value="”Baslat”" />