sort() Fonksiyonu

Sözdizimi:

bool sort ( array &$array [, int $sort_flags ] )

Dizideki elamanları küçükten büyüğe doğru sıralar. Büyük küçük harfe duyarlıdır.
Büyük harfler, küçük harflerden önce gelir. A, Z,den küçüktür, Z de a dan küçüktür.

Örnek:

<?php
$meyvalar = array(“limon”, “portakal”, “muz”, “elma”);
sort($meyvalar);
foreach ($meyvalar as $anahtar => $deger) {
echo “meyvalar[” . $anahtar . “] = ” . $deger . “<br>”;
?>

Çıktı:

meyvalar[0] = elma
meyvalar[1] = limon
meyvalar[2] = muz
meyvalar[3] = portakal