split() Metodu

Sözdizimi:

split(delimiter, [limit])

String’i verilen delimeter’e göre ayırıp bir diziye doldurur.

<script type=”text/javascript”>
var str=”Vadideki Zambak”
var words=str.split(” “)
for (i=0; i<words.length; i++)
document.write(words[i])
//çıktı “Vadideki ” ve “Zambak”
</script>