substring() Metodu

Sözdizimi:

substring(start, [stop])

Bir karakter dizisinin belli bölümünü almak için kullanılır.

start parametresi ile kaçıncı karakterden başlanacağı, stop parametresi ile kaçıncı karakterde durulacağı belirtilir. Stop parametresi opsiyoneldir, kullanılmazsa karakter dizisinin tamami alınır.

1
2
3
4
5
function ornek(){
var str=”Vadideki Zambak”;
document.write(str.substring(9,15));
//Çıktı: Zambak
}