undefined Özelliği

Sözdizimi:
undefined

Tanımlanmamış veya tanımlanmış ama bir değer atanmamış değişkenler undefined döndürür.

Örnek

<script type=”text/javascript”>
var degisken;
document.write(degisken);
</script>

Çıktı:

undefined