urlencode() Fonksiyonu

Sözdizimi:

string urlencode ( string $str )

str parametresi ile verilen string’e url kodlama kurallarını uygular.

string içindeki belirli karakterleri hex ascii koduna çevirir.

Örneğin “ü” karakterinin decimal(onluk) ascii kodu 252 dir. Bunu hex(16) lık ascii karşılığına çevirir(FC) ve başına % işareti koyar.
ü=%FC olur.

Örnek:

1
2
3
4
5
<?php
 
$yazarAdi = "reşat nuri güntekin";
echo '<a href="urlencode.php?yazarAdi ='. urlencode($yazarAdi) .'">click</a>';
?>

Çıktı:

re%FEat+nuri+g%FCntekin