in Java

İkili Ağaça Düğüm Ekleme

İkili ağaç veri yapısı düğümlerden oluşur. Her düğümde en fazla iki alt ağaç yer alır.

Düğümler ise üç ayrı elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar ‘SolBağ’, Veri, ‘SağBağ’ olarak adlandırılır. ‘SolBağ’ ve ‘SağBağ’ alanlarının türü bellek adresini gösteren işaretçi tipindedir. Veri alanının türü ise bilinen standart veya özel türlerden birisi veya birkaçı olabilir.

Tekrar eden verilerin önlenmesi amacıyla ikili ağaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda bir düğüm yapısı görülmektedir.

dugum

Ağacı oluşturmak için öncelikle düğüm yapısını oluşturmalıyız. Aşağıda düğüm sınıfı görülmektedir.

class Düğüm{
	int veri;
	Düğüm solBağ;
	Düğüm sağBağ;	
	public Düğüm(int veri){
		this.veri = veri;
		solBağ = null;
		sağBağ = null;
	}
}

İkili Ağaca Ekleme

Aşağıdaki şekilde 30 sayısının ikili ağaca nasıl eklendiği görülmektedir. Kök düğümden itibaren sayılar karşılaştırılmakta, eğer eklenmek istenen sayı düğümdeki sayıdan küçükse düğümün soluna, büyükse düğümün sağına eklenmektedir.

ikili-agaca-dugum-ekleme

Düğüm ekleme Kodu:

public void ekle(int veri){
	Düğüm yeniDüğüm = new Düğüm(veri);
	if(kök==null){
		kök = yeniDüğüm;
		return;
	}
	Düğüm geçerli = kök;
	Düğüm baba = null;
	while(true){
		baba = geçerli;
		if(veri<geçerli.veri){				
			geçerli = geçerli.solBağ;
			if(geçerli==null){
				baba.solBağ = yeniDüğüm;
				return;
			}
		}else{
			geçerli = geçerli.sağBağ;
			if(geçerli==null){
				baba.sağBağ = yeniDüğüm;
				return;
			}
		}
	}
}

Uygulamanın tamamı:

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment